Zróżnicowana gospodarka leśna i odpowiedzialność za środowisko

Las to najbardziej zorganizowana i złożona formacja, mocno dotknięta przez działalność człowieka. Na przestrzeni wieków ludzkość wykorzystywała drewno praktycznie w każdym aspekcie gospodarki. Podkreśla to niezbędność tego materiału, ale również konieczność zastosowania zintensyfikowanych działań ochronnych.

Szwecja już ponad 100 lat temu wprowadziła prawo zrównoważonej gospodarki leśnej!

Szwedzkie regulacje prawne ograniczają ilość drzew, które można pozyskać i nakładają obowiązek regeneracji po ich ścięciu. Zapewnia to wzrost ilości drzew rosnących, a w miejscu każdego wycinanego drzewa sadzone są przynajmniej dwa kolejne. Od tego czasu  szwedzkie zasoby leśne wzrosły prawie dwukrotnie!

las szwecja 1200x801 1

Zrównoważona gospodarka leśna to nie tylko zwiększenie ilości drzew

Szwedzka gospodarka leśna zmierza nie tylko do wzrostu ilości drzew, ale również zastosowania metod, które wzmacniają naturalne procesy i wytwarzają autentyczne struktury leśne. Są one korzystne zarówno dla środowiska, jak i społeczeństwa oraz ekonomii kraju.

Szwedzka świadomość sięga jeszcze dalej i przy wycinaniu drzew bierze się  pod uwagę również warunki danego terenu oraz wpływ na życie roślin i zwierząt. Zrównoważona gospodarka leśna to miejsce, gdzie leśnik to nie tylko wykwalifikowany i świadomy ekologicznie profesjonalista, ale gdzie martwe drzewo pozostaje w lesie, stare jest ratowane, a w miejscu wyciętego drzewa sadzi się dwa kolejne.

serce w drzewie 1200x801 1

Zrównoważony rozwój i odpowiedzialność za środowisko naszymi kluczowymi wartościami

Zrównoważony rozwój to jedna z naszych kluczowych wartości, dlatego drewno, które  wykorzystujemy pochodzi z certyfikowanych fińskich lasów komercyjnych, a przyznane mu certyfikaty i związana z nimi kontrola zewnętrzna stanowią dowód odpowiedzialności za środowisko. Zrównoważony rozwój to wartość, która kieruje naszymi działaniami w każdym obszarze, ponieważ jesteśmy pewni, że lepsze jutro zbudowane jest z drewna.

reka i drzewo 1200x801 1

Napisz do nas

Zgoda RODO