Las to najbardziej zorganizowana i złożona formacja, mocno dotknięta przez działalność człowieka. Na przestrzeni wieków ludzkość wykorzystywała drewno praktycznie w każdym aspekcie gospodarki. Podkreśla to niezbędność tego materiału, ale również konieczność zastosowania zintensyfikowanych działań ochronnych.

Szwedzkie regulacje prawne ograniczają ilość drzew, które można pozyskać i nakładają obowiązek regeneracji po ich ścięciu. Zapewnia to wzrost ilości drzew rosnących, a w miejscu każdego wycinanego drzewa sadzone są przynajmniej dwa kolejne. Od tego czasu szwedzkie zasoby leśne wzrosły prawie dwukrotnie!

Krajobraz lasu, jeziora i drzew, gospodarka leśna

Zrównoważona gospodarka leśna to nie tylko zwiększenie ilości drzew

Szwedzka gospodarka leśna zmierza nie tylko do wzrostu ilości drzew, ale również zastosowania metod, które wzmacniają naturalne procesy i wytwarzają autentyczne struktury leśne. Są one korzystne zarówno dla środowiska, jak i społeczeństwa oraz ekonomii kraju.

Szwedzka świadomość sięga jeszcze dalej i przy wycinaniu drzew bierze się pod uwagę również warunki danego terenu oraz wpływ na życie roślin i zwierząt. Zrównoważona gospodarka leśna to miejsce, gdzie leśnik to nie tylko wykwalifikowany i świadomy ekologicznie profesjonalista, ale gdzie martwe drzewo pozostaje w lesie, stare jest ratowane, a w miejscu wyciętego drzewa sadzi się dwa kolejne.

Serce w korze drzewa

Zrównoważony rozwój i odpowiedzialność za środowisko naszymi kluczowymi wartościami

Zrównoważony rozwój to jedna z naszych kluczowych wartości, dlatego drewno, które wykorzystujemy pochodzi z certyfikowanych fińskich lasów komercyjnych, a przyznane mu certyfikaty i związana z nimi kontrola zewnętrzna stanowią dowód odpowiedzialności za środowisko. Zrównoważony rozwój to wartość, która kieruje naszymi działaniami w każdym obszarze, ponieważ jesteśmy pewni, że lepsze jutro zbudowane jest z drewna.

Gospodarka leśna, ręka trzymająca gałąź
Drewno ThermoWood- certyfikat FSC
Drewno ThermoWood firmy VINGBERG oznaczone ceryfikatem Nordic Swan Ecolabel
Drewno ThermoWood firmy Vingberg - certyfikat PEFC