W zgodzie z naturą

FSC  jest międzynarodową organizacją, która promuje przyjazne dla środowiska, społecznie korzystne i opłacalne ekonomicznie korzystanie z lasów na całym świecie. FSC to certyfikat przyznawany drzewnym produktom leśnym, a zakres działania certyfikatu obejmuje pierwszy etap łańcucha produkcji – pozyskiwanie surowca.

To system oznakowania ekologicznego, który ocenia wpływ produktu na środowisko w całym cyklu życia produktu. Etykieta gwarantuje między innymi, że wymogi klimatyczne są brane pod uwagę, oraz że emisje CO2 (i inne szkodliwe gazy) są ograniczone – tam, gdzie jest to najbardziej istotne. Kupując produkty i usługi Nordic Swan Ecolabel, konsument może przyczynić się do bardziej zrównoważonego środowiska i być wśród milionów ludzi, którzy codziennie dokonują przyjaznych dla klimatu wyborów. Produkty opatrzone Nordic Ecolabel spełniają niezwykle wysoki poziom ochrony środowiska i wymagań klimatycznych.

PEFC jest największą na świecie organizacją zajmującą się certyfikacją leśnictwa. Międzynarodowa, pozarządowa organizacja non-profit poświęcona promocji zrównoważonej gospodarki leśnej. PEFC to również system wybierany przez właścicieli lasów o małej powierzchni, w tym stanowiących własność rodzin i wspólnot gruntowych. Zrównoważone leśnictwo promowane przez PEFC to równowaga między trzema następującymi aspektami: produkcja lasów, ochrona i ogólny interes społeczeństwa.