ThermoWood® – Pielęgnacja

Taras z drewna ThermoWood firmy VINGBERG

Pielęgnacja na zewnątrz

Powierzchnia ThermoWood® powinna zostać zabezpieczona przed montażem lub natychmiast po montażu. Zapewni to zachowanie pięknego brązowego koloru. Kolor powierzchni drewna można zabezpieczyć za pomocą oleju drzewnego z dodatkiem barwnika lub pigmentu, wosku, bejcy ochronnej, lakieru lub farby zawierającej filtr UV. Cienką warstwę środka zabezpieczającego powierzchnię można nanieść przed lub bezpośrednio po montażu. Naddatek środka należy starannie wytrzeć. Należy jednak zawsze przestrzegać zaleceń producenta zastosowanego środka.

Zabezpieczenie powierzchni należy w razie potrzeby odnawiać. Ponowne zabezpieczenie należy wykonywać w odstępach czasu zależnych od klimatu, intensywności użytkowania i stopnia ekspozycji na promieniowanie UV. W przypadku niepoddanego obróbce drewna pomalowanego nieprzejrzystym lakierem typowy okres pomiędzy konserwacją powierzchni wynosi 5 lat. Dla ThermoWood® okres ten może być znacznie wydłużony, aż do trzech razy. Dzięki zastosowaniu bardziej stabilnego materiału można osiągnąć znaczącą oszczędność kosztów użytkowania tarasów i elewacji biorąc pod uwagę cały czas życia produktu.

Deska z ThermoWood w ogrodzie

Pielęgnacja wewnątrz

Powierzchnię drewna w pomieszczeniach zamkniętych można zabezpieczyć za pomocą zwykłych farb, olejów drzewnych, wosków i lakierów. W saunach można użyć środka zabezpieczającego z dodatkiem oleju parafinowego, aby uwydatnić kolor ThermoWood® i zabezpieczyć je przed zanieczyszczeniami.

ThermoWood do użytku wewnątrz pomieszczeń

Zastosowanie ThermoWood® bez zabezpieczenia powierzchni

Wszystkie materiały drewniane charakteryzują się tym, że po pewnym czasie na jego powierzchni pojawiają się drobne pęknięcia i drzazgi. Chociaż ThermoWood® jest mniej wrażliwe na takie uszkodzenia, to jednak takie niebezpieczeństwo istnieje, a odpowiednie pokrycie daje doskonałą ochronę. Dlatego zalecane jest zabezpieczenie powierzchni ThermoWood® zawsze, gdy jest ono wystawione na działanie czynników atmosferycznych.

Jeżeli powierzchnia ThermoWood® nie będzie wykończona lub zostanie pokryta jedynie olejem drzewnym bez dodatku pigmentu, to brązowy kolor powierzchni zaniknie i z upływem czasu powierzchnia stanie się szara w wyniku działania promieniowania UV. Szary kolor ThermoWood® poddanego działaniu czynników atmosferycznych jest elegancki a jego znakomita odporność na próchnienie pozostaje bez zmian. Jednakże poziome oheblowane powierzchnie takie jak odeskowanie tarasów, które są narażone na ścieranie, działanie wody deszczowej i słońca wymagają naniesienia warstwy ochronnej, która zapewni długi czas użytkowania i odpowiednie właściwości mechaniczne. Generalnie pokrycie powierzchni za pomocą np. oleju drzewnego jest najlepszym sposobem zabezpieczenia odeskowania drewnianego. Ponadto nałożona warstwa chroni drewno przed zanieczyszczeniami znajdującymi się w powietrzu i ułatwia jego czyszczenie.

Jeżeli kolor ThermoWood® zaczyna zanikać to można przywrócić oryginalny brązowy kolor stosując wydajny roztwór do czyszczenia drewna i/lub za pomocą szlifowania. Po przywróceniu naturalnego koloru powierzchni należy ją zabezpieczyć za pomocą np. oleju drzewnego z dodatkiem brązowego pigmentu.

ThermoWood bez zabezpieczenia pigmentem