Varför välja ThermoWood®?

Stabilt

  • Mycket mått- och formstabilt
  • Efter värmebehandling minskar träets krympning och expansion på grund av absorberat vatten (upp till 90%)
  • Kådfritt. Kådfriheten förhindrar att färgen lossnar då kådan frigörs.
  • Värmebehandlat trä blir mer poröst än annat trä. Detta innebär att isoleringsförmågan ökar med ca 20–25 procent jämfört med obehandlat trä

Motståndskraftigt

  • Minskad fukt- och mögelbildningsrisk
  • Under uppvärmningen försvinner det näringsämnen som finns i träet. Detta innebär att röta och svamp har mycket svårt att få fäste och utvecklas
  • Den biologiska åldern av värmebehandlat trä ökar upp till 25 gånger
  • Thermowood® passar allra bäst för produkter som behöver stå emot hårda väderleksförhållanden.

Naturligt

  • Värmebehandlat trä har inga toxiska egenskaper och är helt säkert för miljön och din hälsa
  • Värmebehandlat trä kräver ingen ytterligare behandling